Categorieën
Blogberichten Tips

Prospectie tip #4: hoe onderscheidt je jezelf van de rest?

Prospectie tip #4: hoe onderscheidt je jezelf van de rest?

13/12/2020

Zelf hebben we al heel veel telefoons of mails ontvangen van bedrijven die proberen verkopen aan ons. En wat gebeurt er nadat je ze 1 tot 2-maal ‘afscheept’ of niet reageert? Ze geven het op! 

Prospecteren is geen sprint, maar een marathon! 

We kunnen het belang van opvolging niet genoeg benadrukken. 

Hoewel we allen genoeg weten dat een verkoop slechts tot stand komt na meer dan 4 contacten, geven we het toch al te vaak nog op na 2 of 3 keer proberen. 

Het is dus evident om je te onderscheiden van de anderen door te blijven proberen. 

Stuur die ene extra mail, maak dat extra telefoontje… 

Zelf merken we op dat wanneer we meestal na 3 e-mails reactie krijgen, en het tussen de 4 à 10 contactpogingen via telefoon vergt om een afspraak te bekomen met iemand van hoger management. 

Met de post van vorige week in gedachten, neem dit dus zeker mee in het uitschrijven van je sales cadence voor je verschillende doelgroepen. 

Facebook
Twitter
LinkedIn